Lars

/Lars Wirtén

About Lars Wirtén

Med mer än 20 års erfarenhet av att planera och producera PR och content har jag utvecklat god strategisk kunskap och kompetens. Jag anlitas ofta som strategisk kommunikationskonsult parallellt med löpande taktiska, producerande uppdrag.

14 SÄTT ATT DISTRIBUERA CONTENT

8 september, 2017|

Värdefullt innehåll är, som vi konstaterade under C som i content, kärnan i content marketing. Men se till att ha en genomtänkt och realistisk plan för att sprida ditt [...]