EN CONTENTBYRÅ SOM LEVERERAR

Saint-Gobain Ecophon

Ecophon är Europas ledande tillverkare av akustiktak och väggabsorbenter. Wirtén har tagit fram en redaktionell plattform och design för magasinet, anpassad till det digitala formatet. Digital tidning/app Wirtén producerar sedan 2014 Saint-Gobain [...]

Borrsvängen

Borrsvängen - en intressant, relevant och kunskapsspridande medlemstidning producerad till medlemmar och bransch Medlemstidningen Borrsvängen UTMANING: Geotec, Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation, har ett 80-tal medlemmar. De behöver få en intressant, relevant och [...]

Trivector

"Utvecklingsföretaget – moderbolaget Trivector AB och fyra dotterbolag – verkar inom hållbara transporter, verksamhetsutveckling, IT för kollektivtrafik, undersökningar och kommunikation." Redaktionell plattform & design UTMANING: En plattform för ett modernt magasin. [...]

Svensk Geoenergi

"Svensk Geoenergi är en opinionstidning som belyser aktuella frågor, forskning, intressanta byggprojekt och profiler inom geoenergi". Redaktionellt innehåll till Svensk Geoenergi UPPDRAGSGIVARE Svenskt Geoenergicentrum UTMANING: Svenskt Geoenergicentrum är ett kunskapscentrum för geoenergi, [...]

GEOTEC

Utifrån en trafikanalys av den befintliga sajten gjorde vi en design och struktur som lyfter fram de sidor som är mest besökta. Geotec Webbplats UTMANING: Geotec är Svenska Borrentreprenörers branschorganisation. Geotecs webbplats [...]

Svenskt Näringsliv

"Det övergripande syftet med kampanjen i sociala medier var att öka dialogen mellan företagare och politiker". Sociala Medier & webbutveckling UTMANING: Det övergripande syftet med kampanjen i sociala medier var att [...]

Krisövning med Malmö stad

"Ett viktigt instrument i övningarna har varit Wirténs unika och egenutvecklade så kallade webbspegel". Krisövning/webbspegel UTMANING: Ansvaret vid krissituationer vilar till stor del på ledningen för respektive stadsdelsförvaltning i Malmö stad. Under [...]