KRISKOMMUNIKATION

kriskommunikation

”Allvarliga händelser sätter din förmåga att handla och fatta beslut på prov. Hur väl du kommunicerar när media knackar på dörren är avgörande i ett effektivt krisarbete”

Hur ofta övar din organisation, eller ditt företag, krisledning? Ser ni då till att det mediala trycket verkligen sätts på sin spets? Wirténs journalistiska kompetens i kombination med vårt digitala fokus gör att vi kan erbjuda ett fantastiskt effektivt verktyg: ett webbaserat redaktionellt motspel, i realtid. Vi kallar det webbspegeln.

Allvarliga händelser sätter din förmåga att handla och fatta beslut på prov. Hur väl du kommunicerar när media knackar på dörren är avgörande i ett effektivt krisarbete. En välskött mediehantering kan begränsa krisens skador och bidra till att behålla medarbetar­nas och omvärldens förtroende.

Ett realistiskt mediedrev

För att mediehanteringen i en kris ska tränas på ett realistiskt sätt, måste man övas av personer med egen erfarenhet av journalistiskt nyhetsarbete från både tidningar och etermedia. Det har vi på Wirtén. Vi tar fram ett krisscenario, leder övningen och simulerar realistiskt och i realtid den mediala dramatiken.

Webbspegeln – medierapportering i realtid

För att få en verklighetsnära krisövning har vi tagit fram webbspegeln, ett webbverktyg för allt som publiceras i samband med krisövningen: information och besked på organisationens intranät och externwebb samt artiklar och kommentarer i dagspress, kvällspress och sociala medier i realtid. Layout och gränssnitt är snarlikt verkliga medier och kanaler. Kontakta oss för en kostnadsfri demonstration!