KRISKOMMUNIKATION OCH MEDIETRÄNING

kriskommunikation

Hur ofta övar din organisation, eller ditt företag, krisledning? Ser ni då till att det mediala trycket verkligen sätts på sin spets? Allvarliga händelser sätter din förmåga att handla och fatta beslut på prov. Hur väl du kommunicerar när media knackar på dörren är avgörande i ett effektivt krisarbete. En välskött mediehantering kan begränsa krisens skador och bidra till att behålla medarbetar­nas och omvärldens förtroende.

Ett realistiskt mediedrev

För att mediehanteringen i en kris ska tränas på ett realistiskt sätt, måste du övas av personer med egen erfarenhet av journalistiskt nyhetsarbete. Det har vi på Wirtén. Vi tar fram ett krisscenario, leder övningen och simulerar realistiskt och i realtid den mediala dramatiken.

Vi använder vår egenutvecklade webbspegeln. Det är ett webbverktyg för allt som publiceras i samband med krisövningen: information och besked på organisationens webb samt artiklar och kommentarer i dagspress, kvällspress och sociala medier i realtid. Layout och gränssnitt är snarlikt verkliga medier och kanaler.

Kontakta oss för en kostnadsfri demonstration!