VAD ÄR CONTENT MARKETING?

lars_rocks

”Traditional marketing and advertising is telling the world you´re a rock star. Content marketing is showing the world that you are one.”

Den slagkraftiga definitionen kommer från det ledande Content Marketing Institute, CMI, i USA. Att dela med sig och sprida andra experters kunskaper inom sitt eget område (som vi just gjorde) är centralt inom content marketing.

På svenska handlar content marketing i grund och botten om det som Wirtén har byggt sin verksamhet på sedan starten 1998: redaktionell kommunikation, det vill säga att berätta historier som berör och dela med sig av kunskap som berikar, i egna kanaler. Skillnaden är att för 15 år sedan fanns i princip bara det tryckta mediet och två olika målgrupper/situationer: befintliga kunder (kundtidning/nyhetsbrev) och medarbetare (interntidning). Det gjorde det enkelt, men samtidigt många gånger lågprioriterat.

Idag är situationen helt förändrad. Den digitala revolutionen har gjort att vi har en uppsjö av kanaler och möjligheter att nå ut med eget, redaktionellt producerat innehåll. Det gör också att det är långt ifrån självklart var i köpprocessen kunden möter innehållet. Vi har med andra ord en betydligt mer komplex situation, vilket kräver strategi och planering.

Samtidigt har ett viktigt maktskifte skett i kommunikationsvärlden: kunden/intressenten har i dag makten över informationen, till skillnad från tidigare. Företag och organisationer är med andra ord tvungna att anpassa sig till vad kunden/intressenten är ute efter, då de själva styr var de hämtar sin information. Och var hämtar de den? Där de upplever att den är bäst.

Här kommer content marketing in som ett kraftfullt och nödvändigt verktyg. Idag finns alla möjligheter att själv styra kommunikationen. Därför fokuserar content marketing på medier du själv äger.

Målet är att bli kunskapsledare inom ditt område. Där du möter och ger svar på din målgrupps stresspunkter är en plats vi kallar lustgården. Den ska du anlägga, vårda och göra oemotståndlig – lustgården ska finnas hos dig. Det är till dina kommunikationsplatser dina intressenter ska söka sig. När de gör det har du mycket bra möjligheter att konvertera dem till kunder. Det är content marketing.

Läs vårt blogginlägg Nio bilder som förklarar – Vad är content marketing?