CONTENT MARKETING

bild15

Våra tjänster inom content marketing kretsar huvudsakligen inom fyra områden, eller steg i content-processen:

  1. Inventering
  2. Innehållsstrategi/redaktionell plattform
  3. Redaktion/produktion
  4. Distribution

1. INVENTERING

Vi gör en analys av ert befintliga kommunikationsmaterial samt en enkel benchmark av konkurrenterna. Vi tittar på materialet med ett utpräglat utifrånperspektiv. Därför är det viktigt att denna görs i det allra första skedet. Förutom att vi lär oss er verksamhet/affärslogik, leder utifrånanalysen till en övergripande slutsats och råd angående riktningen på er content marketing framöver: Vad behöver utvecklas? Vad ska tas vara på? Vad saknar vi?

2.INNEHÅLLSSTRATEGI/REDAKTIONELL PLATTFORM

Innan redaktionen kan sättas upp och börja jobba, måste en innehållsstrategi tas fram. Denna tas fram med hjälp av en eller ett par workshops som mynnar ut i en redaktionell plattform. Det är en innehållsstrategi som styr det kommande redaktionella arbetet och ser till att innehåll och syfte går hand i hand.

3.REDAKTION FÖR PRODUKTION AV CONTENT

Här hjälper vi er att planera, beställa och producera innehåll. Produktionen kan vara såväl digital som för tryck.

4.DISTRIBUTION

Med hjälp av våra samarbetspartners i vårt nätverk hjälper vi er att sprida ert innehåll i sociala medier och publicera på er webbplats. Här kan vi, förutom att hjälpa er i planeringen, även bistå vid annonsering i sociala medier/Google Adwords och sökordsoptimering. Allt för att öka konverteringen, det vill säga generera nya kontakter, som resultat av er content marketing.

Kontakta oss för mer information!