Project Description

”Svensk Geoenergi är en opinionstidning som belyser aktuella frågor, forskning, intressanta byggprojekt och profiler inom geoenergi”.

Redaktionellt innehåll till Svensk Geoenergi

UPPDRAGSGIVARE

Svenskt Geoenergicentrum

UTMANING:

Svenskt Geoenergicentrum är ett kunskapscentrum för geoenergi, d v s värme och kyla från mark, berg och grundvatten. Öka kunskapen om, intresset för och etablera begreppet geoenergi. Belysa effektiva lösningar med Sveriges tredje största förnybara energikälla.

MÅLGRUPP:

Politiker, tjänstemän och beslutsfattare på myndigheter och i kommuner, energirådgivare, aktörer inom energi- och byggbranschen.

LÖSNING:

Produktion av redaktionellt innehåll till tidningen Svensk Geoenergi.

Svensk Geoenergi är en opinionstidning som belyser aktuella frågor, forskning, intressanta byggprojekt och profiler inom geoenergi. Tidningen har en upplaga på 8000 och kommer ut två gånger per år.

Du kan läsa tidningen online här