Project Description

Svensk Geoenergi är en opinionstidning som belyser aktuella frågor, forskning, intressanta byggprojekt och profiler inom geoenergi.

Svenskt Geoenergicentrum är ett kunskapscentrum för geoenergi, det vill säga värme och kyla från mark, berg och grundvatten. Med tidningen Svensk Geoenergi vill man öka kunskapen om och intresset för geoenergi. Målgruppen är politiker, tjänstemän och beslutsfattare på myndigheter och i kommuner, energirådgivare och aktörer inom energi- och byggbranschen. Jag har ansvaret för produktionen av hela tidningen: redaktionellt innehåll (text och bild), layout och tryck. Tidningen har en upplaga på cirka 8 000 ex och kommer ut två gånger per år.

Du kan läsa tidningen online här.