Project Description

Tidningen Spaning ges ut av hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad.

Spaning är en interntidning för hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad. Den riktar sig även till brukare och anhöriga. Wirtén har totalansvaret för att producera text, foto, illustrationer och layout. Vi har tagit fram tidningens design i en så kallad redaktionell plattform som sätter struktur, innehåll och grafisk form för tidningen. Jag är projektledare och redaktör och jobbar nära tillsammans med Jörgen Olsson, journalist, Myra Starklint Söderström, layout och grafisk form samt Sanna Dolck Wall, fotograf. Jag skriver cirka hälften av texterna i Spaning. Du kan läsa tidningen online här.