Project Description

Borrsvängen – en intressant, relevant och kunskapsspridande medlemstidning producerad till medlemmar och bransch.

Borrföretagens medlems- och branschtidning riktar sig till brunnsborrare, borrföretag, leverantörer, konsulter och andra aktörer inom energi- och byggbranschen. Wirtén ansvarar sedan 2012 för projektledning och redaktörskap, produktion av journalistiskt innehåll (text, foto, illustrationer) och layout. Här jobbar jag tätt tillsammans med Jörgen Olsson (redaktör) och Myra Starklint Söderström (layout). Själv skriver jag cirka en tredjedel av artiklarna och fotograferar vid behov. Tidningen har en upplaga på drygt 5 000 exemplar och kommer ut fyra gånger per år.