Project Description

Borrsvängen – en intressant, relevant och kunskapsspridande medlemstidning producerad till medlemmar och bransch

screenshot-2016-10-25-15-29-28

Medlemstidningen Borrsvängen

UTMANING:

Geotec, Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation, har ett 80-tal medlemmar. De behöver få en intressant, relevant och kunskapsspridande medlemstidning producerad till medlemmar och bransch.

MÅLGRUPP:

Medlemmar, borrföretag, leverantörer, konsulter och andra aktörer inom energi- och byggbranschen.

LÖSNING:

Totalproduktion av tidningen Borrsvängen: projektledning och redaktörskap, produktion av journalistiskt innehåll, layout.

Borrsvängen är en medlems- och branschtidning för Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation. Tidningen har en upplaga på 5 400 exemplar och utkommer fyra gånger per år.

Wirtén har även som en del i Geotecs opinionsbildande arbete producerat filmen ”Fulel-finns den?”