EN CONTENTBYRÅ SOM LEVERERAR

2017-02-09T15:22:30+01:00

Saint-Gobain Ecophon

Ecophon är Europas ledande tillverkare av akustiktak och väggabsorbenter. Wirtén har tagit fram en redaktionell plattform och design för magasinet, anpassad till det digitala formatet. Digital tidning/app Wirtén producerar sedan 2014 Saint-Gobain [...]

2017-02-09T15:06:58+01:00

Borrsvängen

Borrsvängen - en intressant, relevant och kunskapsspridande medlemstidning producerad till medlemmar och bransch Medlemstidningen Borrsvängen UTMANING: Geotec, Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation, har ett 80-tal medlemmar. De behöver få en intressant, relevant och [...]

2017-02-09T15:08:00+01:00

Trivector

"Utvecklingsföretaget – moderbolaget Trivector AB och fyra dotterbolag – verkar inom hållbara transporter, verksamhetsutveckling, IT för kollektivtrafik, undersökningar och kommunikation." Redaktionell plattform & design UTMANING: En plattform för ett modernt magasin. [...]

2017-02-09T15:08:30+01:00

Svensk Geoenergi

"Svensk Geoenergi är en opinionstidning som belyser aktuella frågor, forskning, intressanta byggprojekt och profiler inom geoenergi". Redaktionellt innehåll till Svensk Geoenergi UPPDRAGSGIVARE Svenskt Geoenergicentrum UTMANING: Svenskt Geoenergicentrum är ett kunskapscentrum för geoenergi, [...]

2017-02-09T15:09:03+01:00

GEOTEC

Utifrån en trafikanalys av den befintliga sajten gjorde vi en design och struktur som lyfter fram de sidor som är mest besökta. Geotec Webbplats UTMANING: Geotec är Svenska Borrentreprenörers branschorganisation. Geotecs webbplats [...]

2017-02-09T15:23:06+01:00

Svenskt Näringsliv

"Det övergripande syftet med kampanjen i sociala medier var att öka dialogen mellan företagare och politiker". Sociala Medier & webbutveckling UTMANING: Det övergripande syftet med kampanjen i sociala medier var att [...]