Project Description

Konsultföretaget Trivector AB verkar inom hållbara transporter, verksamhetsutveckling och IT för kollektivtrafik.

trivector_0001

Wirtén har tagit fram en redaktionell plattform för företagets kundtidning 2038. Tidningen ger kundnytta, hjälper läsaren att förstå framtiden, stärker varumärket och skapar en enhetlig bild av företaget. Efter en workshop, för att fånga in vad Trivector står för och hur de vill framstå, tog vi fram en redaktionell och grafisk design, en så kallad redaktionell plattform, för företaget att arbeta självständigt utifrån.