”Ett viktigt instrument i övningarna har varit Wirténs unika och egenutvecklade så kallade webbspegel”.

Krisövning/webbspegel

UTMANING:

Ansvaret vid krissituationer vilar till stor del på ledningen för respektive stadsdelsförvaltning i Malmö stad. Under ett par års tid har Malmö stad därför låtit ledningsgrupper och andra med motsvarande ansvar genomgå krisövningar. Dessa ska visa om de ansvariga är erfarna och tränade nog att lösa utmaningarna och mildra konsekvenserna när krisen är ett faktum.

LÖSNING:

Ett viktigt instrument i övningarna har varit Wirténs unika och egenutvecklade så kallade webbspegel. Under pågående övning bemannar Wirtén en ”redaktion” som agerar utifrån förvaltningens handlande i realtid, såsom verklighetens medier skulle gjort. Övningarna har utgått från en rad verklighetstrogna och dramatiska scenarier och händelseförlopp – med krav på att möta media och hantera sociala medier under pressade förhållanden.

Wirtén har utöver Malmö stad tränat en rad andra kommuner och organisationer som Lund, Örebro, Uppsala, Sysav och Roslagsvatten.