”Det övergripande syftet med kampanjen i sociala medier var att öka dialogen mellan företagare och politiker”.

Sociala Medier & webbutveckling för Svenskt näringsliv

UTMANING:

Det övergripande syftet med kampanjen i sociala medier var att öka dialogen mellan företagare och politiker, i anslutning till nationella projektet ”Framtidsmöte på gång”.  Och hämta insikter som kan användas för Svenskt Näringslivs opinionsbildning, men också att öka den egna kunskapsnivån om och användningen av digitala kanaler.

MÅLGRUPP:

I första hand små och mellanstora privata företagare i Skåne och Blekinge, men även media (ekonomi, näringsliv, politiker och lokalt/regional) och relevanta opinionsbildare (ekonomi, politik, näringsliv) som är aktiva digitalt.

LÖSNING:

Att ta fram och genomföra en digital kampanj för Svenskt Näringsliv region Skåne och Blekinge, medielista med relevanta journalister och bloggare. Uppstart och utveckling av kampanjsajten Framtidsmöte.se, en kampanjfilm samt skapande och konton på Twitter, YouTube, Instagram och Bambuser. Även fokus på, annonskampanj på Facebook för att öka antalet följare & interaktion. Workshop och utbildning i verktyg och CMS för kampanjsajten för hela teamet innan kampanjstart.

RESULTAT:

Samtliga definierade mål överträffades. Medarbetarna angav ökad kunskaps- och komfortnivå samt behovsanalys för fortsatt lärande, ökning antal gillare Facebook, mål 10 % resultat 79 % samt ökad interaktion och dialog med målgrupperna.