”Vi har gjort exakt detta!”

Förra inlägget här på Lustgården gick igenom hur du sätter upp en redaktion för din content marketing. Som svar fick jag detta entusiastiska meddelande från Mattias Hennius, presschef i Helsingborgs stad. Så jag ringde upp Mattias och frågade hur det hade gått.

Helsingborgs stad har samlat ansvaret för kommunikationen i ett antal övergripande kanaler i en liten grupp – en redaktion helt enkelt. Istället för att organisera efter kanal fokuserar redaktionen på budskapen och berättelserna och anpassar sedan utformningen till olika kanaler. Vägen dit gick via ett bra svar på frågan varför. Men innan vi går vidare dit kommer först några råd från Mattias Hennius.

HENNIUS FEM BÄSTA REDAKTIONSRÅD

Mattias Hennius har fem tips till dig som redan har eller ska sätta upp en redaktion:

  1. Var extremt tydlig med mål och syfte. Varför gör vi detta överhuvudtaget och vad vill vi uppnå? Hur vet vi om vi har lyckats?
  2. Hitta rätt personer till redaktionen. Tänk hands-on och produktion, här ska hända saker och alla måste kunna ta människor på ett bra sätt.
  3. Vem pratar du med och var? Tänk noga igenom hur din publik ser ut och hur, var och när du möter den.
  4. Ställ dig hela tiden frågor som ”Vem vill läsa detta? Vad ger det min publik? Tillför det något värde?” Om du blir svarslös, hitta något annat att berätta.
  5. Nätverka i din organisation och se till att vara förankrad och kunnig i verksamheten. Var ute i verksamheten, prata och ställ dumma frågor. Erkänn att du lär dig efter hand och att du är beroende av hjälp och andras kunnande.

VARFÖR SKA VI HA EN REDAKTION?

För cirka ett år sedan fick Mattias Hennius uppdraget att bilda en redaktion för att producera innehåll om och för Helsingborgs stad. Den första frågan Mattias ställde sig var varför. Varför ska en kommun ha en redaktion som producerar innehåll? Han fick tre bra svar på frågan.

– Vårt uppdrag är att berätta för helsingborgarna vad de får för sina skattepengar. Samtidigt ska vi skapa förtroende för Helsingborgs stad och bygga stolthet över platsen.

En kommun har tre uppdrag, enligt Mattias Hennius:

  1. Ge tjänster och service till medborgarna.
  2. Utöva ett myndighetsuppdrag.
  3. Utveckla platsen.

Redaktionen bidrar till den kommunikativa delen av att utveckla platsen.

– Här är vi en pusselbit i att öka intresset för Helsingborg och stärka platsens attraktions- och konkurrenskraft.

I VILKA KANALER PUBLICERAR NI?

– Det finns en separat blogg som heter Helsingborg 2035 som kommunicerar kommunens visionsarbete. Här lägger vi allt eget material.

– Vi har också startat ett samarbete med Helsingborgs Dagblad där vi publicerar native advertising, det vill säga betalt redaktionellt utrymme. Det enda som skiljer våra artiklar från tidningens egna är att våra är grönmarkerade och har texten ”Innehåll från Helsingborgs stad”.

– Folk googlar inte fram berättelser om en stad. Därför är det kanalvalet viktigt.

– Därutöver använder vi sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram. Vi skriver även pressmeddelanden och tips till media när det passar. Vi anpassar alla publiceringar till respektive kanal. Vi använder dem inte bara för att länka vidare, utan tänker att de som är på exempelvis Facebook vill vara kvar där.

– Vi publicerar ingenting på stadens webbplats helsingborg.se. Den är vikt för ren fakta relaterat till kommunens service.

VAD BERÄTTAR NI?

– Om helsingborgare och vad de får för sina skattepengar. Vi lyfter fram vad helsingborgare har gjort och uppnått och vad stadens del i det har varit.

– Vi är noga med att publicera verkliga berättelser tagna ut vardagen, där människor berättar hur de upplever saker och hur de drar nytta av stadens insatser. Vi skönmålar inte, för då blir det inte läst.

– Vårt uppdrag är att berätta vad helsingborgarna får för skattepengarna och samtidigt lyfta fram de utmaningar vi har. Det kan gälla nyanlända, integration, skola, miljö: Vi har utmaningar och så här tacklar vi det.

HUR GICK NI TILLVÄGA FÖR ATT SÄTTA UPP EN REDAKTION OCH HUR ARBETAR NI I VARDAGEN?

– Vi valde ut ett antal personer i organisationen som producerar: skribenter, filmare, fotografer och redaktörer för sociala medier och skapade en redaktionsgrupp. Själv har jag rollen motsvarande en redaktionschef.

– Vi sitter samlade rent fysiskt. Varje måndag och torsdag morgon har vi redaktionsmöten. Då diskuterar vi uppslag och försöker hitta berättelser som håller, vi har höga kvalitetskrav. Därutöver stämmer vi snabbt och dagligen av med varandra när vi får uppslag av olika slag.

– Vi har stort fokus på att producera och mäta responsen. Vi mäter väldigt mycket för att ständigt kunna justera och förbättra det vi gör.

– Att arbeta nära stadens olika verksamheter för att förankra och hitta nya uppslag är också viktigt.

HUR MYCKET OCH OFTA PUBLICERAR NI?

– Vi levererar minst två rejäla stories i veckan. Däremellan gör vi kanske något pressutspel, kanske någon filmproduktion. Och allt publiceras parallellt, anpassat till respektive kanal. I sociala medier publicerar vi även innehåll från stadens olika verksamheter – stort och smått som berör Helsingborg och Helsingborgs stad.

HAR NI EN STRUKTUR, TYP VINJETTER ELLER SÄRSKILDA TYPER AV INNEHÅLL NI SKA HITTA?

– Det är inget vi följer slaviskt, men vi har en strategisk ram. Helst ska det alltid finnas en koppling till staden som organisation på något sätt. Jag önskar att vi alltid kunde koppla till en specifik kommunal service, men det är inget absolut krav. Däremot lyfter vi gärna helsingborgare som gått från vilja till handling under hashtag #jagvillhbg.

– Vi ska ha en bra mix av olika frågor som rör olika förvaltningar och mellan långa och korta texter, filmer och bilder. Vi hade tankar om att strukturera upp hårt, men vi mäktar inte med det fullt ut. Inte än.

 

Här kan du ta del av det redaktionen på Helsingborgs stad publicerar:

Helsingborg 2035

http://hd.se/hbgstad

https://www.facebook.com/Helsingborgsstad/?fref=ts

https://twitter.com/hbgstad

https://www.instagram.com/helsingborg

 

Prenumerera!

För att följa Lustgården, prenumerera på vårt nyhetsbrev där du får inläggen en gång i månaden, eller följ bloggen via Bloglovin´ eller RSS.

Om du gillade det du läste, dela gärna på sociala medier – det betyder mycket!

Wirtén Content Agency — kommunikationsbyrån i Malmö med innehåll!