”Det finns ingen digital strategi – bara strategi i en digital värld.” Den aforismen var utgångspunkten när Johan Åberg från Nivide pratade om strategi för sociala medier på en fullsatt påskfrukost om content marketing hos Wirtén.

Den digitala omvandlingen av vårt samhälle förändrar allt – även företags affärsmodeller. Det vanliga än idag är att någon på IT-avdelningen eller marknadsavdelningen får i knät att ta fram en digital strategi, eller en strategi för sociala medier. Men Johan Åberg förutser en utveckling där den digitala kompetensen tar plats i ledningsgrupper och styrelser.
– Den digitala omvandlingen måste genomsyra hela organisationen. Sättet att göra affärer och säljarnas roll förändras med digitaliseringen.
– Kunderna har helt andra möjligheter idag att göra egen research inför ett köp. Det kräver att företagen är närvarande med relevant innehåll i digitala medier.
– Företag som Uber, Fiverr och Airbnb tar inte fram digitala strategier. De utgår från den digitala verkligheten redan när de bygger sin affärsmodell.

1. DEFINIERA SYFTET

För de flesta handlar dock utmaningen om att ta fram en strategi inom en befintlig affärsmodell.  För att kunna ta fram en strategi för digitala och sociala medier måste vi börja med att definiera begreppet strategi.
– Det är en plan för att uppnå något. Strategin ska ge svaret på vad vi behöver göra för att komma dit.
– Vad har vi för syfte: varför ska vi vara närvarande i sociala medier? Det måste kopplas till affärsmålen.
Johan Åberg gav fyra exempel på syften, eller goda skäl, att finnas i sociala medier:

  • * Öka kännedomen om varumärket.
  • * Öka kundernas lojalitet.
  • * Öka antalet affärsmöjligheter.
  • * Stärka arbetsgivarvarumärket.

– Börjar vi här blir det enklare att definiera målgrupper, formulera en innehållsstrategi och göra kanalval.

2. TA FRAM RELEVANTA NYCKELTAL

En strategi måste naturligtvis ge resultat och mynna ut i fler affärer, eller åtminstone affärsmöjligheter. Hur vet vi att den ger resultat?
– Definiera vilka nyckeltal som vi ska mäta mot. Använd nyckeltal som ligger så nära affären som möjligt och jobba er bakåt.
En rimlig utgångsfråga att ställa sig är hur vi ska öka antalet affärer eller affärsmöjligheter. Svaret är troligen att trafiken till hemsidan behöver öka. Hur ska det gå till? Kanske behöver det finnas relevant och värdeskapande material som kan leddas. Vad krävs för att vi ska kunna erbjuda det? På det sättet behöver man jobba sig bakåt och definiera relevanta nyckeltal för varje steg.

3. SPECIFICERA MÅLGRUPPEN

Idag måste vi tänka lite annorlunda när det gäller målgrupper. Vi måste helt enkelt specificera dem i högre grad och dela upp dem i flera olika så att vi kan erbjuda relevant innehåll till så många som möjligt. Möjligheterna att rikta sin annonsering i sociala medier som Facebook är närmast oändlig.
– Sociala medier samlar in mängder av information om oss och våra beteenden. Det gör det möjligt att rikta annonseringen väldigt specifikt.

4. SKAPA MERVÄRDE FÖR KUNDEN

Hur får vi då våra målgrupper att lyssna? Nyckeln ligger i att kommunicera på målgruppens villkor – eftersom de har tagit makten över informationen. Det är de som bestämmer vilka som ska få kommunicera med oss. Det är här content marketing blir en del av den digitala strategin.
– Företag har en tendens att prata mycket om sig själva; om sina produkter och tjänster, evenemang man haft och personer man anställt. Det bidrar inte med något värde för kunden.
– Vi måste sätta kunden i centrum. Vad har de för utmaningar och stresspunkter? Prata om det istället, det kommer att göra er relevanta i kundens ögon.
Olika innehåll kan och bör användas i olika delar av kundens köpprocess. En typ av innehåll kanske sår ett frö och väcker intresse när kunden egentligen inte ens har påbörjat köpresan. Andra ämnen ligger betydligt närmare köpet.
– Företag kontaktar mig och vill ha en utbildning i LinkedIn. Förhoppningsvis vet de varför de behöver det. Men när jag frågar vad de ska kommunicera på LinkedIn, då vet de oftast inte det.
– Då blir mitt svar att det inte är en utbildning i LinkedIn de behöver. De måste börja med att ta fram en content-strategi, så att de vet vad de ska kommunicera och var. Först därefter är de mogna att utbilda sig i LinkedIn.

Johan Åbergs frukostföreläsning sammanfattad i fyra punkter:

  • Definiera syftet med er närvaro i sociala medier. Koppla till era affärsmål.
  • Ta fram relevanta nyckeltal och en plan för att följa upp dem.
  • Specificera målgruppen utifrån de annonsmöjligheter som sociala medier erbjuder.
  •  Skapa mervärde för era kunder genom att dela med er av kunskap som hjälper dem att lösa deras problem. Använd sociala medier för att sprida kunskapen.

OM FÖRELÄSAREN

Johan Åberg är konsult och VD på Nivide som hjälper företag att hitta nya kunder på nätet genom strategisk rådgivning, utbildningar och olika tjänster kring sociala medier och digitala kanaler. Johan har tidigare varit en uppskattad föreläsare på Wirténs frukostföreläsningar om marknadsföring på LinkedIn. Läs mer om Johan och Nivide på www.nivide.se.

Vill du hålla dig uppdaterad om content marketing och bli inbjuden till våra frukostseminarier? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Om du tyckte att det du läste var relevant och värdefullt, dela gärna via sociala medier och kanske din egen blogg. Det betyder mycket!

Följ vår blogg med Bloglovin!