EN PUBLICIST SÖKER SIN PRENUMERANT

//EN PUBLICIST SÖKER SIN PRENUMERANT

EN PUBLICIST SÖKER SIN PRENUMERANT

2018-01-11T15:12:17+01:0011 januari, 2018|

Har ditt företag en blogg? Finns ni på Facebook? Har ni ett nyhetsflöde på hemsidan? Grattis, då är ni i själva verket även publicister. Och då kan det vara bra att ha koll på vad det innebär.

Först och främst: att vara publicist innebär fantastiska möjligheter. Det är ingen tillfällighet att de politiska partierna var snabba med att skaffa sig kontroll över olika tidningar. Ett mer effektiv sätt fanns inte BG (Before Google) att påverka och sätta agendan. Alla folkrörelser har i princip även varit mediaföretag.

Nu är det er tur, det vill säga företag, organisationer och även privatpersoner. Alla är idag publicister, mer eller mindre. Bara det faktum att ha en hemsida som är någorlunda aktiv innebär att du är en publicist. Så här står det att läsa på Wikipedia:

”Publicistik är driften av ett journalistiskt medium eller massmedium. Medan journalistiken handlar om att producera text, bild och annat material, handlar publicistiken om att välja ut, presentera och marknadsföra materialet.”

Journalistik är ett måste

Välja ut, presentera och marknadsföra journalistiskt material. Givetvis beror det på vilken betydelse du lägger i begreppet journalistik. Men om du vill få följare och din publiks uppmärksamhet måste du mer eller mindre använda dig av journalistiskt material. I en situation där publiken själv väljer vilka medier och vilken information de ska konsumera, fungerar oftast inte reklamspråket. Det måste finnas relevans och värde i informationen för att publiken självmant ska välja den.

Varje publicist eftersträvar prenumeranter

Det ska du också göra. Prenumeranter, eller följare, utgör en bas i din kommunikation som är oerhört värdefull. Prenumeranter har frivilligt gett sina kontaktuppgifter till dig för att få ta del av vad du har att säga. Det ligger en väldig styrka i det. Med ett prenumerantregister kan du rikta din kommunikation och i slutänden dina erbjudanden direkt till en intresserad och engagerad publik. I ett digitalt landskap där publiken har makten över informationen, är prenumeranter en tillgång vars värde är svårt att överskatta.

Exempel på mål med content marketing

När det kommer till content marketing finns många olika tänkbara mål, och det finns inget skäl att bara nöja sig med ett.

  • Att öka kännedomen om eller stärka varumärket.
  • Att få säljkontakter/kundämnen och underhålla dem.
  • Att konvertera dessa ämnen till kunder.
  • Att ge bra kundservice.
  • Att göra kunderna lojala.
  • Att öka eftermarknaden.
  • Att få prenumeranter.

Med prenumeranter kan du nå dina mål

Joe Pulizzi är något av en guru inom content marketing. Det är han som har skapat begreppet och driver ett företag i USA som heter Content Marketing Institute, CMI. När CMI hade funnits i ett år hade de 3 000 prenumeranter på sitt nyhetsbrev. De satte sig ned och analyserade dessa och kom fram till följande:

  • Prenumeranterna var mer benägna att komma till deras evenemang och köpa deras produkter.
  • Prenumeranterna var mer benägna att dela CMI:s content med sitt nätverk.
  • Väl i köpprocessen bestämde de sig tre gånger snabbare än de som inte prenumererade.

CMI hade som mål att öka kännedomen om varumärket, att få kundämnen och att etablera sig som kunskapsledare. De insåg att de kunde uppnå samtliga dessa mål genom att fokusera på ett: att skaffa prenumeranter.

Du måste vara uthållig

Prenumeranter får du om du agerar som en publicist, det vill säga publicerar engagerande, värdefullt, relevant och nyttigt innehåll till din publik på en någorlunda regelbunden bas. En del menar att regelbundenhet är ett absolut krav. Har du en blogg ska du publicera vissa fasta dagar, och du ska göra det utan undantag, likt tidningar och tidskrifter alltid kommer som utlovat. Jag menar att det är att dra en onödig kvarnsten från tryckvärlden över sitt huvud.

Dra istället nytta av den digitala världens flexibilitet, utan att för den skull överge dina kanaler bara för att något annat plötsligt verkar roligare eller mer intressant. Uthållighet skulle jag säga är viktigare än exakt regelbundenhet. I uthålligheten ligger att du löpande publicerar innehåll i dina kanaler.

Du måste – för att du kan

Varför måste du då bli publicist också, vid sidan av din kärnverksamhet? Det enkla svaret är: för att du kan. Därför att om du kan, kan även dina konkurrenter. De kommer inte missa chansen, om de ser att du gör det (missar chansen alltså). Och om du redan är publicist kommer de ta upp jakten. Det är den nya kommunikationslogiken, där publiken har makten över informationen. Det är upp till dig att tillhandahålla det den söker efter. Den som gör det bäst vinner. Alltså måste du bli publicist och skaffa prenumeranter. Nu.

Prenumerera!

Det här var sextonde delen i ABC-bloggen som jag kommer att köra här på Lustgården under hösten och en liten bit in på nästa år. En ny bokstav varje vecka. Framöver kommer jag att gå igenom Redaktion, Storytelling, Youtube och mycket annat.

Om du inte redan följer bloggen, prenumerera här, så missar du inget inlägg. I början av 2018 kommer du att ha läst en hel ABC-bok om content marketing!

Om du gillade det du läste, dela gärna på sociala medier – det betyder mycket!

Tidigare inlägg i ABC-bloggen:

A – Automatisering binder ihop marknad och sälj

B – Berätta. Berika. Blogga med bilder

C – Åtta handfasta tips på hur ditt innehåll blir content

D – 14 sätt att distribuera content

E – Du ska vara enträgen i egna kanaler

F – Följare är nyckeln till affärer

G – Content marketing och Google

H – Därför ska hemsidan vara navet i din content marketing

I – Så gör du en riktigt bra intervju

J – Åtta journalistiska kännetecken

K – Kuratera kunskap och konvertera kundens köpresa

L – Skapa en Lustgård där dina kunder vill vara

M – Målgruppen – och varför det inte alltid är den du pratar med.

N – Sju tips för att lyckas med native adertising

O – Om orden och hur de påverkar ditt varumärke

 

 

 

Lämna en kommentar