Idag hittar vi infografik överallt omkring oss: film med animerad grafik i Facebook-flödet, förklarande grafik i dagstidningarna eller diagram och statistik i årsrapporter. Här är den andra fördjupande delen om hur du skapar infografik som når fram.

Infografik, även kallat nyhetsgrafik, är en visualisering av data, information, statistik och kunskap. Den används där komplex information ska förklaras klart och tydligt. För att skapa bra infografik krävs både ett mått av konstnärlighet och en tydlig tanke med vad som ska förklaras för mottagaren.

Infografik kan vara:

  • informationstavlor, skyltar
  •  kartor
  • redaktionellt innehåll, artiklar
  • teknisk information, manualer
  • utbildningsmaterial.

Perfekt för sociala medier

Oftast kan infografiken stå för sig själv. Den ställer en fråga, visar på fakta och information om ämnet, för att sedan presentera en slutsats. Detta gör att den blir väldigt delbar på mer visuella sociala medier som t.ex. Instagram, Facebook och Pinterest.

1. Håll designen enkel utan att bli tråkig

Försök att visualisera svaret på en fråga åt gången. Ett exempel: 125 kommuner i Sverige har både väldigt olika långa handläggningstider av en typ av tjänst, samtidigt som kostnaderna för densamma skiljer sig åt med flera tusenlappar. Det tydligaste kan vara att dela upp denna infografik i två delar: en som visar skillnaderna i kostnad och en som visar skillnaderna i handläggningstider, eftersom det inte är säkert att dessa två parametrar följs åt.

 

 

2. Håll ihop det visuella

Om det är mycket som ska redovisas i samma infografik, t. ex utvalda frågor, grafer, textblock, förändringar över tid, håll ihop alltsammans grafiskt. Använd max två-tre olika typsnitt, håll dig till en färgpalett på fyra till fem färger och visa tydligt i vilken ordning allting är tänkt att läsas. Upprepa grafiska element där det passar, för att visa att här visas en särskild typ av information.

 

3. Tänk på flödet

Säg att du har en info- eller nyhetsgrafik som ska skildra fem händelser efter varandra. Hur placerar du ut dem så att det blir lätt för ögat att följa? Läsare i västvärlden tycker nog att det mest logiska är som texterna läses: från vänster till höger och sedan nedåt, rad för rad. Men allt beror så klart på vart infografiken ska läsas. I stora delar av världen läser man från höger till vänster. Tillbaka till flödet då: Här kan ett ”serietidnings-tänk” vara bra att ha. Bildberättandet och läsflödet måste stämma överens, annars blir grafiken obegriplig.

 

4. Regler är till för att brytas

Om flödet i grafiken inte går strikt från vänster till höger, utan slingrar sig hit och dit över ytan, var tydlig med att numrera händelserna. Gör gärna en väg eller slinga som visar hur ögat ska läsa av informationen.

 

5. Hitta rätt i djungeln

När det blir väldigt komplexa flöden med möjligheter till flera val som ska illustreras, då kan en karta eller flödesschema vara bäst. Det blir visuellt tydligt att man kan gå fram och tillbaka mellan alternativen i en karta och att flera vägar kan leda till samma eller helt olika mål.

 

Vad har du för tankar och funderingar om infografik? Hur gjorde du och vad lärde du dig av det? Skriv gärna nedanför i kommentarsfälten!

Om du är ännu mer nyfiken på det här med info- och nyhetsgrafik, låt dig inspireras av exemplen från länkarna här nedanför:

http://www.noupe.com/inspiration/showcases/stunning-infographics-and-dat…

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/infographics

https://www.smashingmagazine.com/2008/01/monday-inspiration-data-visuali…

https://www.smashingmagazine.com/2008/02/award-winning-newspaper-designs/