Effekten av digital kommunikation blir störst om den kombineras med tryckt – och att det tryckta budskapet kommer först. Ett intressant resultat överfört på content marketing.

Det visar ”Behind the Mind”, en undersökning av hur våra hjärnor reagerar på olika reklambudskap i olika medier. Undersökning är beställd av Postnord och genomförd av Ipsos och Neurons Inc.

 

NEUROSCIENCE OCH EYE-TRACKING

Syftet med undersökningen var att belägga om kombinationen av tryckt och digitalt ger ett mervärde för konsumenten. För att kunna mäta det använde man sig av neuroscience, det vill säga undersökning av hjärnans aktivitet, kombinerat med att registrera ögonens rörelser, så kallad eye-tracking.

Deltagarna i undersökningen fick EEG-utrustning monterat på huvudet tillsammans med glasögon som registrerar ögonens rörelser. EEG står för elektroencefalografi. Det är en metod för att registrera hjärnbarkens spontana elektriska aktivitet med hjälp av elektroder som fästs på huvudet.

 

DETTA MÄTTES

Därefter exponerades deltagarna för olika media, i huvudsak annonser, både i tryckt och digital form. I undersökning ingick även en enkätundersökning och intervjuer. Med hjälp av EEC och eye-tracking mättes:

 • Kognitiv stress: vilken mental ansträngning behövs för att vi ska förstå ett budskap? Hur överlastade är vi av information när vi tar emot budskapet?
 • Motivation: hur övertygande är budskapet? Vad får mottagaren för magkänsla innan hjärnan fattar ett medvetet beslut?
 • Visuell uppmärksamhet: vad dras ögat till?

 

HÄR ÄR UNDERSÖKNINGENS HUVUDSAKLIGA SLUTSATSER:

 • Effekten av digital kommunikation blir störst om du kombinerar den med tryckt.
 • Bäst effekt får du om mottagarna exponeras för tryckta budskap först – följ sedan upp med digitala.
 • Tryckta medier ger högre uppmärksamhet.
 • Digitala medier kräver enklare kommunikation, då de ger upphov till högre kognitiv stress.
 • Tryckta medier ger högre emotionellt engagemang.
 • Digitala budskap är stressande. Mottagaren blir överbelastad och missar relevanta delar av budskapet.
 • Tryckt reklam genererar högre CTA, call-to-action.
 • Unga föredrar tryckt reklam (jodå!).
 • Digital reklam har en stark och positiv image. Majoriteten uppger att de föredrar digital reklam. Efter testet skedde dock en stor förändring där majoriteten uppgav att de föredrog tryckt reklam.
 • Mer känslor förknippat med mobiltelefoner jämfört med dator. Träffar du rätt här blir kommunikationen mycket stark. Träffar du fel skapar du stress och negativa känslor. Därför måste du upplevas som relevant och ha rätt timing om du ska nå fram med ditt budskap via mobilerna.

 

TRYCKT KUNDTIDNING HAR SIN PLATS!

Värt att notera är att undersökningen endast har mätt reklambudskap i form av olika typer av annonser. Redaktionellt innehåll ingick inte i undersökningen. Men flera av resultaten borde rimligen kunna föras över även på content marketing.

Jag har hela tiden hävdat att den tryckta kundtidningen fortfarande har sin plats och att den till och med kommer gå mot en ny renässans. Den här studien av hur våra hjärnor reagerar på reklambudskap stärker den tesen.

Så om du har en tryckt kundtidning idag, tänk efter både en och två gånger innan du eventuellt skrotar den till förmån för digitala kanaler. Och du som endast jobbar digitalt i din content marketing bör seriöst överväga möjligheten att paketera ditt content även i en tryckt kundtidning. Den kommer, om vi ska tro ”Behind the Mind”, att förstärka dina digitala utskick och publiceringar.

 

Ladda ner hela rapporten Behind the Mind här!

 

FAKTA OM BEHIND THE MIND

 • 200 personer i åldern 18-65 år deltog i undersökningen.
 • Genomfördes i Köpenhamn och Stockholm.
 • Innefattar 20,7 miljoner hjärnskannade mätpunkter…
 • …och 1,656 miljoner mätpunkter från ögonrörelser.
 • Kampanjmaterial från Ikea, Ica, Lindex och Panduro Hobby användes.
 • Genomfördes i april 2016 av Ipsos och Neurons Inc på uppdrag av Postnord.

 

PRENUMERERA!

För att följa Lustgården, prenumerera på vårt nyhetsbrev där du får inläggen en gång i månaden, eller följ bloggen via Bloglovin´ eller RSS.

Om du gillade det du läste, dela gärna på sociala medier – det betyder mycket!

Wirtén Content Agency — kommunikationsbyrån i Malmö med innehåll!