I första delen av den här artikeln gick vi igenom hur du förbereder en intervju. Nu ska vi ta oss till själva intervjun. Vi går igenom vikten av att föra anteckningar, hur ditt anteckningsblock ska se ut, hur du börjar, vad du ska observera, tratt-teknik och hur du avslutar på ett bra sätt.

Att intervjua handlar till att börja med inte bara om att ställa frågor och ta anteckningar. Möter du dina intervjupersoner med den inställningen kommer du bara få ut hälften av vad du kan av intervjun. Att intervjua handlar om fler moment och färdigheter än så. I första delen av det här inlägget gick vi genom de fem första momenten:

  1. Gör research.
  2. Vem skriver du för?
  3. Ha klart för dig vad du vill få ut.
  4. Formulera dina frågor.
  5. Ska intervjupersonen få se frågorna i förväg?

Det var förberedelserna. Nu är det dags för själva intervjun. Du är på plats och den du ska intervjua är beredd och förväntar sig att få intressanta och relevanta frågor.

6. TA ALLTID ANTECKNINGAR!

Med en smart telefon är det behändigt att spela in intervjun och helt kunna koncentrera dig på själva intervjun. Eller? Nej, gör det inte så enkelt för dig. Av två orsaker.

Den första är att teknik kan strula och haka upp sig. Du känner väl till Murphys lag: om något kan hända kommer det att hända. Det har hänt mig. Det är inte kul, jag lovar. Den andra orsaken är att om du bara spelar in har du ett tidsödande och ärligt talat tråkigt arbete framför dig i att skriva rent intervjun.

Att spela in är ändå en bra idé – som back-up. Men ta alltid anteckningar som om du inte spelade in intervjun. Du kommer då omedvetet att göra en värdering av vad som är viktigt och relevant för texten. Om du inte hinner med har personen nästan alltid sagt det viktigaste i början av resonemanget – det vill säga det du hann fånga med pennan. På så sätt slipper du det tidsödande efterarbetet med att skriva rent. Du kan börja skriva själva texten direkt. Och märker du att du har missat något är det bara att gå tillbaka till den inspelade intervjun och plocka fram det du saknar eller inte hann med.

Om du hinner och tillfälle ges, till exempel oväntade pauser som telefonsamtal, gör även medvetna urval och markeringar i dina anteckningar. Det förenklar skrivandet och dispositionen efteråt.

7. ANVÄND RÄTT SORTS ANTECKNINGSBLOCK!

Dessutom är det viktigt att du har rätt typ av anteckningsblock med dig. Det ska vara spiralblock med spiralen i ovankant. Helst A6-format som du enkelt kan stoppa i fickan, anteckna mot knät med (det är inte säkert ni sitter vid ett bord) och föra anteckningar när du blir rundvisad på företaget eller var nu intervjun sker. Inget annat! Lämna den snygga, dyra anteckningsboken hemma. A4-block går inte alls. Du måste snabbt kunna vända blad och föra anteckningar i handen gående.

Ovanstående resonemang gäller även när intervjun görs för video och podd. Men då har anteckningsblocket en annan funktion. Det behövs då för att du ska göra stödanteckningar för att kunna följa upp med bra följdfrågor. När det gäller tekniken – ja, den måste bara fungera vid video- och poddinspelningar. Dubbelkolla att inspelningen fungerar som den ska innan du sätter igång!

8. BÖRJA INTERVJUN MED EN ÖPPEN FRÅGA

Alla älskar att prata om det en brinner för. Vid en intervju är det inte du som står i centrum. Låt intervjupersonen få ta plats. Din roll är i första hand att lyssna. Därför fungerar det nästan alltid att börja med en väldigt öppen fråga. Ofta vet intervjupersonen precis vad ni ska prata om. Du kan då börja med att be personen att ge sin syn på ämnet rent generellt. Få hen att börja prata helt enkelt, på ett otvunget och prestigelöst sätt, utan förväntningar på precisa svar. Eller om det finns en kronologi, till exempel en investering eller projekt, börja med att fråga hur tankarna på detta kom upp.

Se överlag till att ställa öppna frågor. Om intervjupersonen kan svara ja eller nej kommer hen sannolikt att göra det. Ibland kan det vara både motiverat och effektfullt, men då är det viktigt att du följer upp med en fråga av typen ”Kan du utveckla det?” eller ”Vad har fått dig att dra den slutsatsen?”

9. ÖPPNA UPP DINA ÖRON OCH SINNEN

För att få den du intervjuar att öppna upp sig och brodera ut sina svar är det viktigt att hen känner och uppfattar att du lyssnar. Därför är det viktigt med ögonkontakt, uppmuntrande nickar, hummanden och så vidare. Eftersom du för anteckningar (eller hur?) måste du öva dig på att skriva utan att titta ner i blocket – det går oftast mycket bättre än du kanske tror.

En annan viktig signal att du lyssnar är följdfrågorna. Ofta är det här du får de riktigt bra inspelen till din text, film eller podd. Förmågan att ställa bra följdfrågor är det som skiljer en skicklig intervjuare från resten. Och följdfrågor kan inte förberedas, eller hur?

Till viss del kan de det, men i princip handlar det om att vara närvarande i samtalet och att vara nyfiken. Är du det kommer du själv vilja veta mer och därför ställa de oförberedda och många gånger intressanta följdfrågorna: Vad beror det på? Hur kom det sig? Hur tänkte du då? Kan du beskriva känslan när x eller y hände? Genom att vara mentalt förberedd på att ställa den typen av frågor kommer du lättare att göra det per automatik, utan att du egentligen tänker på det.

Det är inte bara öronen som ska vara på helspänn när du intervjuar. Dina andra sinnen är lika viktiga: hur ser det ut där du genomför intervjun? Känner du några speciella lukter? Hur smakar kaffet du blev bjuden på? Vad hör du? Vad, vem eller vilka andra personer ser du? Det här är en viktig del för att du ska kunna göra en miljöbeskrivning som sätter färg på texten. Det här kan också säga något om personen och inte minst det företag eller organisation hen representerar.

10. ANVÄND TRATT-TEKNIK

Det hörs på namnet: Smalna av dina frågor efterhand. Styr intervjun mot exakt det du vill få ut av den. Bli mer och mer konkret i dina frågor. Finns utrymme för kritiska eller ifrågasättande frågor ställer du dem nu. Även i affärssammanhang bör du ha med resonemang som problematiserar för trovärdighetens skull. Vilka är alternativen? Vilka risker finns med lösningen? Ge intervjupersonen möjlighet att ge andra perspektiv på ämnet.

11. AVSLUTA LÄTTSAMT

När du har fått precis det du var ute efter och vänt och vridit på de centrala frågeställningarna ett par gånger, är det dags att avsluta intervjun. Gör det genom att ha sparat en eller ett par lättsamma frågor. Det kan handla om personens fritidsintressen och familjeförhållanden om det är en profilintervju. Är det ett kundcase kan du passa på att avsluta med att ta hårda fakta om företaget och/eller produkten. Eller varför inte fråga efter någon rolig anekdot, eller den mest nöjda kunden eller liknande. Ett trevligt och lättsamt avslut ger en bra och positiv känsla. Det kan vara viktigt inför en eventuell fotografering till exempel.

Nu har du alla förutsättningar att skriva en bra text. Du har inte lämnat något åt slumpen. Med en väl genomförd intervju skriver den sig, om inte av sig självt, betydligt lättare än om du slarvat eller hastat dig genom intervjun. Vad du ska tänka på när du skriver kan du få tips och inspiration om i vårt inlägg Guiden som gör dig till en bättre bloggare.

PRENUMERERA!

För att följa Lustgården, prenumerera på vårt nyhetsbrev där du får inläggen en gång i månaden, eller följ bloggen via Bloglovin´ eller RSS.

Om du gillade det du läste, dela gärna på sociala medier – det betyder mycket!

Wirtén Content Agency — kommunikationsbyrån i Malmö med innehåll!