En ryggrad i hantverket att producera innehåll är intervjuer: nöjda kunder, intressanta branschprofiler, experter om lagar och standarder med mera. För att innehållet ska bli bra krävs att intervjun genomförs bra. Här går vi i 11 punkter igenom hur du gör och vad du ska tänka på.

Att intervjua handlar till att börja med inte bara om att ställa frågor och ta anteckningar. Möter du dina intervjupersoner med den inställningen kommer du bara få ut hälften av vad du kan av intervjun. Att intervjua handlar om fler moment och färdigheter än så.

1. Gör research

Det kan verka som en självklarhet, men är lätt att glömma. Även om det inte är en bärande profilintervju i ett magasin, måste du göra research på vem du ska intervjua och var hen är verksam. Börja med att kolla hemsidan för det företag eller organisation personen representerar. Eller om hen har en egen sajt eller blogg. Vilka frågor är viktiga för företaget? Om det finns en affärsblogg, har personen i fråga gjort inlägg där? Om vad?

Kolla därefter LinkedIn. Här finns värdefull information som kan leda till frågor som kan vara intressanta för publiken. Missa inte om personen har publicerat artiklar på LinkedIn. Och så passar du på att bjuda in personen till ditt eget nätverk.

Twitter är också en bra källa i din research. Här kan du snappa upp åsikter, men även få en bild av personens nätverk utöver det som LinkedIn eventuellt har gett. När du ändå är igång kollar du även andra sociala medier som företagets eller organisationens sidor på Facebook och Instagram. Om det är en känd, offentlig person du ska intervjua, kolla om hen har en egen, offentlig Facebook-sida.

Googla personen. Har hen skrivit artiklar eller på annat sätt blivit publicerad? Det kan dyka upp bra stoff att ha med vid intervjutillfället.

2. Vem skriver du för?

Det här har du säkert helt klart för dig. Men ta ändå en stund av din förberedelse och reflektera kring din publik. Allt bestäms nämligen av detta. Du kanske har en klart definierad publik, men just den här intervjun riktar in sig mot endast en viss del av publiken. Vilka är det? Vilka frågor skulle de ställa om de träffade intervjupersonen? Vilka är svaren de saknar?

3. Ha klart för dig vad du vill få ut

Innan du ringer eller träffar intervjupersonen, tänk igenom vad du vill få ut av intervjun: vad är din vinkel? Finns en lokal eller nationell vinkel på ett globalt fenomen? En branschvinkel på en allmängiltig trend? Du kan ha hittat väl så intressanta uppslag när du har gjort din research som faktiskt inte är relevanta, gå då inte på dem. Det här är en naturlig följd av att reflektera över sin publik.

4. Formulera dina frågor

Självklart ska du ha förberett ett antal frågor på förhand – men inte för många! Är det till exempel ett kundcase du ska skriva, räcker det ofta med sex-sju frågor som du absolut måste ställa och ha svaren med hem på. Är det en profilintervju kan ett par till vara motiverat.

Varför ska du då inte ha så många frågor som möjligt förberedda? Svaret är att då kommer du bli manusstyrd och detaljorienterad. En bra intervju är inget förhör – det är ett samtal!

5. Ska intervjupersonen få se frågorna i förväg?

Det är inte helt ovanligt att intervjupersonen ber att få frågorna i förväg. Det finns två olika skäl till detta: krav från en kommunikationsavdelning, det vill säga kontrollbehov, eller en uppriktig vilja att vara så förberedd som möjligt inför intervjun.

I båda fallen bör du gå halvvägs till mötes. En dålig relation till intervjupersonen och/eller organisationen är ingen bra start på en intervju. Därför bör du visa god vilja. Men om du skickar färdigformulerade frågor är risken stor att personen aldrig öppnar upp sig, utan blir lika manusstyrd som du riskerar bli med för många förberedda frågor. Det uppstår inget riktigt samtal, endast ett redovisande av svar. Det kan funka, beroende på syftet med intervjun, men i princip kan du då lika gärna göra en mailintervju, där du får svaren i retur nedskrivna. Skicka istället de övergripande frågeställningarna – det kommer att gynna er båda.

6. Ta alltid anteckningar!

Med en smart telefon är det behändigt att spela in intervjun och helt kunna koncentrera dig på samtalet. Eller? Nej, gör det inte så enkelt för dig. Av två orsaker.

Den första är att teknik kan strula och haka upp sig. Du känner väl till Murphys lag: om något kan hända kommer det att hända. Det har hänt mig. Det är inte kul, jag lovar. Den andra orsaken är att om du bara spelar in har du ett tidsödande och ärligt talat tråkigt arbete framför dig i att skriva rent intervjun.

Att spela in är ändå en bra idé – som back-up. Men ta alltid anteckningar som om du inte spelade in intervjun. Du kommer då omedvetet att göra en värdering av vad som är viktigt och relevant för texten. Om du inte hinner med har personen nästan alltid sagt det viktigaste i början av resonemanget – det vill säga det du hann fånga med pennan. På så sätt slipper du det tidsödande efterarbetet med att skriva rent. Du kan börja skriva själva texten direkt. Och märker du att du har missat något är det bara att gå tillbaka till den inspelade intervjun och plocka fram det du saknar eller inte hann med.

Om du hinner och tillfälle ges, till exempel oväntade pauser som telefonsamtal, gör även medvetna urval och markeringar i dina anteckningar. Det förenklar skrivandet och dispositionen efteråt.

7. Använd rätt sorts anteckningsblock!

Det här kan tyckas vara en petig överkursdetalj. Det är det inte. Att ha rätt typ av anteckningsblock är viktigt. Det ska vara spiralblock med spiralen i ovankant. Helst A6-format som du enkelt kan stoppa i fickan, anteckna mot knät med (det är inte säkert ni sitter vid ett bord) och föra anteckningar när du blir rundvisad på företaget eller var nu intervjun sker. Lämna den snygga, dyra anteckningsboken hemma. A4-block går inte alls. Du måste snabbt kunna vända blad och föra anteckningar i handen gående.

Ovanstående resonemang gäller även när intervjun görs för video och podd. Men då har anteckningsblocket en annan funktion. Det behövs då för att du ska göra stödanteckningar för att kunna följa upp med bra följdfrågor. När det gäller tekniken – ja, den bara måste fungera vid video- och poddinspelningar. Dubbelkolla att inspelningen fungerar som den ska innan du sätter igång!

8. Börja intervjun med en öppen fråga

Alla älskar att prata om det en brinner för. Vid en intervju är det inte du som står i centrum. Låt intervjupersonen få ta plats. Din roll är i första hand att lyssna. Därför fungerar det nästan alltid att börja med en öppen fråga. Ofta vet intervjupersonen precis vad ni ska prata om. Du kan då börja med att be personen att ge sin syn på ämnet rent generellt. Få hen att börja prata helt enkelt, på ett otvunget och prestigelöst sätt, utan förväntningar på precisa svar. Eller om det finns en kronologi, till exempel en investering eller projekt, börja med att fråga hur tankarna på detta kom upp.

Se överlag till att ställa öppna frågor. Om intervjupersonen kan svara ja eller nej kommer hen sannolikt att göra det. Ibland kan det vara både motiverat och effektfullt, men då är det viktigt att du följer upp med en fråga av typen ”Kan du utveckla det?” eller ”Vad har fått dig att dra den slutsatsen?”

9. Öppna upp dina öron och sinnen

För att få den du intervjuar att öppna upp sig och brodera ut sina svar är det viktigt att hen känner och uppfattar att du lyssnar. Därför är det viktigt med ögonkontakt, uppmuntrande nickar, hummanden och så vidare. Eftersom du för anteckningar (eller hur?) måste du öva dig på att skriva utan att titta ner i blocket – det går oftast mycket bättre än du tror.

En annan viktig signal att du lyssnar är följdfrågorna. Ofta är det här du får de riktigt bra inspelen till din text, film eller podd. Förmågan att ställa bra följdfrågor är det som skiljer en skicklig intervjuare från resten. Och följdfrågor kan inte förberedas, eller hur?

Till viss del kan de det, men i princip handlar det om att vara närvarande i samtalet och att vara nyfiken. Är du det kommer du själv vilja veta mer och därför ställa de oförberedda och många gånger intressanta följdfrågorna: Vad beror det på? Hur kom det sig? Hur tänkte du då? Kan du beskriva känslan när x eller y hände? Genom att vara mentalt förberedd på att ställa den typen av frågor kommer du lättare att göra det per automatik, utan att du egentligen tänker på det.

Det är inte bara öronen som ska vara på helspänn när du intervjuar. Dina andra sinnen är lika viktiga: hur ser det ut där du genomför intervjun? Känner du några speciella lukter? Hur smakar kaffet du blev bjuden på? Vad hör du? Vad, vem eller vilka andra personer ser du? Det här är en viktig del för att du ska kunna göra en miljöbeskrivning som sätter färg på texten. Det här kan också säga något om personen och inte minst det företag eller organisation hen representerar.

10. Använd tratt-teknik

Det hörs på namnet: Smalna av dina frågor efterhand. Styr intervjun mot exakt det du vill få ut av den. Bli mer och mer konkret i dina frågor. Finns utrymme för kritiska eller ifrågasättande frågor ställer du dem nu. Även i affärssammanhang bör du ha med resonemang som problematiserar för trovärdighetens skull. Vilka är alternativen? Vilka risker finns med lösningen? Ge intervjupersonen möjlighet att ge andra perspektiv på ämnet.

11. Avsluta lättsamt

När du har fått precis det du var ute efter och vänt och vridit på de centrala frågeställningarna ett par gånger, är det dags att avsluta intervjun. Gör det genom att ha sparat en eller ett par lättsamma frågor. Det kan handla om personens fritidsintressen och familjeförhållanden om det är en profilintervju. Är det ett kundcase kan du passa på att avsluta med att ta hårda fakta om företaget och/eller produkten. Eller varför inte fråga efter någon rolig anekdot, eller den mest nöjda kunden eller liknande. Ett trevligt och lättsamt avslut ger en bra och positiv känsla. Det kan vara viktigt inför en eventuell fotografering till exempel.

Nu har du alla förutsättningar att skriva en bra text. Du har inte lämnat något åt slumpen. Med en väl genomförd intervju skriver den sig, om inte av sig självt, så betydligt lättare än om du slarvat eller hastat dig genom intervjun. Vad du ska tänka på när du skriver kan du få tips och inspiration om i mitt inlägg 8 sätt att få publiken att älska ditt innehåll.

Prenumerera!

Det här var nionde delen i ABC-bloggen som jag kommer att köra här på Lustgården under hösten och en liten bit in på nästa år. En ny bokstav varje vecka. Jag kommer att gå igenom Journalistik, Native advertising, Redaktion, Youtube och mycket annat.

Om du inte redan följer bloggen, prenumerera här, så missar du inget inlägg. I början av 2018 kommer du att ha läst en hel ABC-bok om content marketing!

Om du gillade det du läste, dela gärna på sociala medier – det betyder mycket!

Tidigare inlägg i ABC-bloggen:

A – Automatisering binder ihop marknad och sälj

B – Berätta. Berika. Blogga med bilder

C – Åtta handfasta tips på hur ditt innehåll blir content

D – 14 sätt att distribuera content

E – Du ska vara enträgen i egna kanaler

F – Följare är nyckeln till affärer

G – Content marketing och Google

H – Därför ska hemsidan vara navet i din content marketing