Att ta upp hemsidan i en serie om content marketing är som att förklara vad bensin är för en bilförare. Kan låta korkat och onödigt. Men tiderna förändras.

Idag behöver vi faktiskt veta en del om bensin, diesel, biodiesel (med eller utan palmolja?), etanol, el, hybrider, naturgas, biogas. Likadant är det med hemsidan. Det är en del att tänka på. Vilken publiceringsplattform har jag? Är det läge att byta? Hur ska jag få min publik att hitta dit? Och framför allt: vad vill jag att besökaren ska göra när de väl kommer?

Hemsida, eller webbplats som är en mer korrekt benämning för det kluster av sidor vi till vardags kallar hemsida, är ett stort och komplext ämne. Jag kommer inte gå in i några detaljer här, utan begränsa mig till några övergripande synpunkter och råd utifrån ett content-perspektiv.

Gör hemsidan till navet i din content marketing

Till att börja med: se till att göra hemsidan till navet i din content marketing. Det måste inte vara företagets eller organisationens webbplats. Du kan mycket väl skapa en fristående satellit-sajt som är dedikerad till och optimerad för content. Ett exempel är Saint-Gobain Ecophons sajt som riktar sig till akustiker, Acoustic bulletin. Ecophon är ett internationellt företag som tillverkar och säljer akustiktak och ljudabsorbenter, där varje land har en egen webbplats med samma design som den koncernövergripande www.ecophon.com. På Acoustic bulletin samlar företaget innehåll som är fördjupande om just akustik. På så sätt har det lyckats skapa en community och hängivna följare inom just den nischen.

Hemsidan ger dig full kontroll

Genom att göra hemsidan till nav har du full kontroll över ditt innehåll och hur du skaffar följare. Ingen tredje part kan börja ta betalt av dig för att publicera dina budskap. Genom att driva trafik till din hemsida får du i förlängningen dina följare att ta nya steg på sin köpresa, på en väg där du har ritat kartan.

Analysera din trafik

När du ska designa en ny webbplats, ha hela tiden användarperspektivet. Om du har en sedan tidigare, analysera din trafik: Vilka sidor är mest besökta? Var stannar besökarna längst? Dessa sidor ska du lyfta fram och göra det enkelt för besökarna att hitta. Fråga dig också: vad vill jag att besökaren ska göra? Led besökarna dit du vill. Ska de prenumerera på ett nyhetsbrev? Ladda ned en e-bok? Gå vidare till produkt/tjänstesidor? När ska de i så fall göra det?

Svaren på de här frågorna styr designen av hemsidan. Ha tydliga så kallade call-to-actions, gärna som genererar leads, det vill säga att de fyller i ett formulär i utbyte mot något. Det kan vara att prenumerera på ett nyhetsbrev, följa en blogg, få en rapport eller anmäla sig till ett seminarium.

Tänk igenom ert bildspråk

Lägg ordentligt med tid och energi på att fundera på ert bildspråk. Bilder blir allt viktigare, ju mer digitaliserad vår kommunikation blir. Tänk på att bilder är betydligt mer lättillgängliga och kommunikativa i våra mobiltelefoner (jag nämnde inte det, men jag tar för givet att du ser till att din hemsida är dynamisk, det vill säga anpassar utseendet efter enhet, exempelvis telefon och surfplatta).

Här går det inte att nog understryka vikten av att bilderna stämmer med ert varumärke och hur ni vill uppfattas. Om ni exempelvis vill uppfattas som personliga och nära; hur många klick från bilder på era egna medarbetare är besökaren? Är människors väl och ve ett mervärde i er tjänst eller produkt, var noga med att det finns gott om just människor på bilderna.

Om ni använder video i er kommunikation, hur exponerar ni det på hemsidan? Det är ett snabbt, kraftfullt och uppskattat sätt att kommunicera, så lyft gärna fram det och gör det lättillgängligt.

Ha resurser för ett nyhetsflöde

Många vill ha nyhetsflöden på själva hemsidan, det vill säga webbplatsens förstasida. Det är bra! Men innan du lägger in ett flöde, försäkra dig om att du har organisation och/eller resurser att underhålla och löpande uppdatera flödet. Få saker drar ner förtroendet så effektivt som ett daterat och statiskt nyhetsflöde.

Prenumerera!

Det här var åttonde delen i ABC-bloggen som jag kommer att köra här på Lustgården under hösten och en liten bit in på nästa år. En ny bokstav varje vecka. Jag kommer att gå igenom Journalistik, Native advertising, Redaktion, Youtube och mycket annat.

Om du inte redan följer bloggen, prenumerera här, så missar du inget inlägg. I början av 2018 kommer du att ha läst en hel ABC-bok om content marketing!

Om du gillade det du läste, dela gärna på sociala medier – det betyder mycket!

Tidigare inlägg i ABC-bloggen:

A – Automatisering binder ihop marknad och sälj

B – Berätta. Berika. Blogga med bilder

C – Åtta handfasta tips på hur ditt innehåll blir content

D – 14 sätt att distribuera content

E – Du ska vara enträgen i egna kanaler

F – Följare är nyckeln till affärer

G – Content marketing och Google