ABC-BLOGGEN: FÖLJARE ÄR NYCKELN TILL AFFÄRER

//ABC-BLOGGEN: FÖLJARE ÄR NYCKELN TILL AFFÄRER

ABC-BLOGGEN: FÖLJARE ÄR NYCKELN TILL AFFÄRER

2017-09-22T10:24:36+01:0022 september, 2017|

En närmast nödvändig förutsättning för lyckad content marketing är att du lockar till dig och får följare. Det är först när du får tillstånd att regelbundet kommunicera med och i praktiken marknadsföra dig gentemot din målgrupp som du kan omvandla kraften i content marketing till affärer.

Ibland används det engelska begreppet leads (kundämnen) som synonym med följare. Det är inte helt korrekt. Ett lead är när du har lyckats övertyga en person att frivilligt lämna ifrån sig kontaktuppgifter i utbyte mot content. Den här transaktionen ger dig underförstått tillstånd att börja bearbeta personen på andra sätt.

Du kan få kundämnen genom att exempelvis erbjuda gratis e-böcker, enstaka artiklar och infografik. Men frågan är hur mycket ”tillståndet” är värt när det är fråga om en engångstransaktion. Inte särskilt mycket. Den typen av kundämnen måste kopplas mot ett marketing automation-program som stegvis mjukar upp personer och lockar hen att återkomma och söka mer information, innan konverteringen kan anses vara ett tillstånd.

I begreppet följare däremot ligger det inbegripet att det finns något att följa som mottagaren får regelbundet. Det tillståndet är betydligt starkare. Uppmjukningen sker med hjälp av innehållet i sig, vanligtvis ett nyhetsbrev.

Nöj dig inte med ett mål

Content marketing kan ha flera olika tänkbara mål, och det finns inget skäl att bara nöja sig med ett:

 • Att öka kännedomen om eller stärka varumärket.
 • Att få säljkontakter/kundämnen och underhålla dem.
 • Att konvertera dessa ämnen till kunder.
 • Att ge bra kundservice.
 • Att göra kunderna lojala.
 • Att öka eftermarknaden.
 • Att få prenumeranter. Det vill säga följare.

Ditt övergripande mål

Att skaffa följare av exempelvis ett nyhetsbrev med hjälp av värdeskapande och relevant innehåll är det kanske mest uppenbara och enkla sättet att skaffa sig kundämnen. När det amerikanska och branschledande företaget Content Marketing Institute (CMI) hade funnits i ett år hade de 3 000 följare av sitt nyhetsbrev. De satte sig ned och analyserade dessa och kom fram till följande:

 • Följarna var mer benägna att komma till deras evenemang och köpa deras produkter.
 • Följarna var mer benägna att dela CMI:s content med sitt nätverk.
 • Väl i köpprocessen bestämde de sig tre gånger snabbare än de som inte följde nyhetsbrevet.

CMI hade som mål att öka kännedomen om varumärket, att få kundämnen och att etablera sig som kunskapsledare. De insåg att de kunde uppnå samtliga dessa mål genom att fokusera på ett: att skaffa följare. Ha därför det som ett övergripande mål i din content marketing och ett centralt nyckeltal (KPI) när du utvärderar dina insatser.

Följare är inte alltid kundämnen

I det här sammanhanget är det viktigt att göra en distinktion. För att följare också ska betraktas som kundämnen (leads) måste de ha lämnat ifrån sig minst sin e-postadress och namn. Helst även titel, företag och kanske till och med ett telefonnummer. Följare av en Facebooksida är därför inte att betrakta som ett kundämne. Den personen har inte gett sitt tillstånd att bli kontaktad på något annat sätt än via deras egen interaktion på Facebooksidan. Följare i bemärkelsen kundämne är oftast synonymt med prenumeranter av ett nyhetsbrev. Det kan också vara regelbundna gäster på exempelvis frukostseminarier.

Så får du fler följare

Kvantitet är givetvis inte alltid lika med kvalitet. Men förutsättningarna att nå dina affärsmål ökar markant om du är framgångsrik i att skaffa frivilliga följare. Så här kan du göra för att få fler följare:

 • Utgångspunkten är att du måste erbjuda relevant och värdeskapande innehåll. Lyckas du inte med det får du heller inte följare.
 • Erbjud content mot content, det vill säga locka att teckna en gratisprenumeration med en lika gratis e-bok, en forskningsrapport eller branschstudie.
 • Använd dig av pop-ups, eller lay-over som är ett annat begrepp – de fungerar. Gör det i form av ett erbjudande som visas på sajten endast under vissa villkor, exempelvis att du har varit på en sida i tio sekunder, eller att du har skrollat ner förbi en viss punkt på sidan.
 • Fokusera. Släng inte massor av olika erbjudanden i ansiktet på besökaren. Om målet är att få prenumeranter bör det vara den enda så kallade call-to-action du ska använda dig av.
 • Lägg in en uppmaning att prenumerera i din e-postsignatur. Givetvis med länk direkt till ett formulär.
 • Sprid alltid dina publiceringar i sociala medier för att nå nya följare.
 • Glöm inte tydliga uppmaningar att prenumerera i varje blogginlägg.

Läs klassikern

Mer och mycket intressant om hur du får målgruppens tillstånd att marknadsföra dig gentemot den kan du läsa om i Seth Godins moderna klassiker ”Permisson marketing” från 1999. Redan då beskrev han och förespådde de mekanismer som är grundläggande i content marketing.

Prenumerera!

Det här var sjätte delen i ABC-bloggen som jag kommer att köra här på Lustgården under hösten och en liten bit in på nästa år. En ny bokstav varje vecka. Jag kommer att gå igenom Google, Journalistik, Native advertising, Redaktion, Youtube och mycket annat.

Om du inte redan följer bloggen, prenumerera här, så missar du inget inlägg. I början av 2018 kommer du att ha läst en hel ABC-bok om content marketing!

Du kan också följa bloggen via Bloglovin´ eller RSS.

Om du gillade det du läste, dela gärna på sociala medier – det betyder mycket!

Tidigare inlägg i ABC-bloggen:

A – Automatisering binder ihop marknad och sälj

B – Berätta. Berika. Blogga med bilder

C – Åtta handfasta tips på hur ditt innehåll blir content

D – 14 sätt att distribuera content

E – Du ska vara enträgen i egna kanaler

Lämna en kommentar