När du satsar på content marketing följer att du kommunicerar i många olika kanaler. Vissa av dem, som Twitter, Snapchat och Instagram, är snabba och mer eller mindre flyktiga. Andra, som bloggar, tidningar och e-böcker, är mer gedigna och du producerar innehållet med tanke på ett väsentligt längre hållbarhet.

Gemensamt är att kanalerna tillsammans ska bygga upplevelsen av dig som den mest intressanta kunskapsledaren. Men det kan lätt bli spretigt, särskilt över tid.
Därmed har redaktörens roll blivit viktigare än kanske någon gång tidigare.
Redaktörens uppdrag är att ha överblicken och vara en samlande punkt och kraft i contentkommunikationen. Ansvaret gäller såklart både att och vad som sägs, men framför allt hur.

Strategier för kommunikation

Jag tillåter mig att utgå ifrån att du har genomarbetade strategier och upplägg för kommunikationen i dina olika kanaler:

  • Vilka typer av artiklar, intervjuer, nyheter och reportage som fyller kund- eller branschtidningen.
  • Vilken berättelse bilderna på Instagram ska skildra.
  • Vad för slags nyheter och information som platsar i nyhetsbrevet.
  • Hur Facebook hanteras.
  • Inom vilka ämnesområden företagsbloggen rör sig.

Nyckelperson med koll

Det är de stora dragen. Dessa har redaktören givetvis järnkoll på och blir därför det naturliga bollplanket för idéer och frågor. Redaktören är också en nyckelperson till exempel när nya medarbetare ska slussas in och börja arbeta med att producera innehåll. Det är den person som gör beställningar om content i form av text eller bilder ska köpas in utifrån. Redaktören har såklart även koll på periodicitet och tidsplaner för publiceringarna.
Inte så att redaktören är en diktator, som själv bestämmer vad som är rätt och fel i din content marketing. Uppdraget är att säkerställa att det ni gemensamt kommit överens om också är det som hamnar i kanalerna.

Stärker nätverket

I sin roll lär sig redaktören undan för undan allt mer om ämnet eller ämnena för din content. Redaktören breddar, fördjupar och stärker det relevanta nätverket. Redaktören lär känna de interna och externa contentleverantörernas styrkor och svagheter. Redaktören har kanske också läsarkontakt i en eller annan form. (Grattis i så fall, för ett bättre beslutsunderlag för att ytterligare finslipa din kommunikation finns inte.)
Kort sagt samlar redaktören på sig en massa erfarenhet och kunskap, som det vore synd och skam att inte använda på bästa sätt.

Redaktörens hantverk

Utan överblicken och det samlade greppet är det lätt att du börjar dra åt olika håll. Konsekvensen blir att dina läsare och följare inte får den där konsekventa och gedigna bilden och upplevelsen utan snarare en som tycks splittrad och ogenomtänkt.
Därmed kommer vi in på finliret, detaljerna – redaktörens praktiska hantverk.
Det handlar om att lägga sista handen vid det språkliga och grammatiska och att se till att det inte finns några skriv- eller stavfel. Men också att säkerställa att din content är konsekvent när det gäller att följa de skrivregler ni kommit överens om.

  • Hur gör vi med förkortningar?
  • Hur skriver vi tal och siffror?
  • Hur ska punktlistor och faktarutor se ut?
  • Om det är länkar i texterna: öppnar de en ny flik eller sida, eller leder de rakt in på någon annans webbplats?
  • Är alla fasta uppgifter som till exempel kontaktinformation, uppmaning att prenumerera på nyhetsbrev, följa bloggen med mera, på plats?

Slarv rubbar förtroendet

Kanske kan en del av detta tyckas vara petitesser, men vikten av konsekvens och noggrannhet är lättare att förstå om man betraktar det hela från andra hållet: Det du strävar efter är att bygga ett långsiktigt förtroende. Om ditt material då presenteras inkonsekvent och slarvigt kommer det intrycket närmast garanterat att smitta av sig på hur kvaliteten i själva innehållet uppfattas. I längden hotar det dina läsares förtroende för dig och då kan oerhört mycket jobb vara gjort förgäves.

Så: Har du ingen contentredaktör bör du utse en snarast

Finns redaktören på plats ska denne givetvis ha både förtroendet och inte minst mandatet att vara ”sista instans” för de olika publiceringarna. En noggrann redaktör filtrerar bort slarv och inkonsekvenser som riskerar att störa läsaren och underminera förtroendet. En redaktör som hunnit skaffa sig bra koll på läget blir också kittet mellan de olika kanalerna, övervakar tonalitet och form och blir därmed en av de riktigt viktiga stenarna i ditt contentbygge.

Prenumerera!

För att följa Lustgården, prenumerera på vårt nyhetsbrev där du får inläggen en gång i månaden, eller följ bloggen via Bloglovin´ eller RSS.

Om du gillade det du läste, dela gärna på sociala medier – det betyder mycket!

Wirtén Content Agency – kommunikationsbyrån i Malmö med innehåll!