Idag hittar vi infografik överallt omkring oss: film med animerad grafik i Facebook-flödet, förklarande grafik i dagstidningarna eller diagram och statistik i årsrapporter. Bara för att ta några exempel.

Infografik, även kallat nyhetsgrafik, är en visualisering av data, information, statistik och kunskap. Den används där komplex information ska förklaras klart och tydligt. För att skapa bra infografik krävs både ett mått av konstnärlighet och en tydlig tanke med vad som ska förklaras för mottagaren.

Infografik kan vara:

 • informationstavlor, skyltar
 • kartor
 • redaktionellt innehåll, artiklar
 • teknisk information, manualer
 • utbildningsmaterial.

Perfekt för sociala medier

Oftast kan infografiken stå för sig själv. Den ställer en fråga, visar på fakta och information om ämnet, för att sedan presentera en slutsats. Detta gör att den blir väldigt delbar på mer visuella sociala medier som t.ex. Instagram, Facebook och Pinterest.

 1. Börja med idén
  Vad ska sägas och vilken slutsats ska infografiken förmedla? Arbeta fram konceptet med brainstorming eller andra idé-skapande metoder för att få en så hög idéhöjd som möjligt.
 2. Gräv ner dig i statistik och siffror
  När syfte och mål är spikat är det dags att börja skapa content. Använd tillförlitliga källor och så aktuell information och fakta som bara går. Först när stoffet till innehållet är samlat och iordningställt är det dags att börja tänka på formgivningen.
 3. Börja skissa
  Hur skildrar vi den här statistiken på ett kreativt sätt? Kan vi leka med bildspråket, flödet eller något annat? Får allt plats? Är det förståeligt? Har detta gjorts förut eller kan vi hitta en egen twist på det? Sök massor av inspiration och kolla på goda exempel för att kicka igång kreativiteten.
 4. Formge infografiken
  Här eller i steg 2 kan texten skrivas klart. Ofta är den kreativa processen väldigt böljande, så var inte rädd för att tänka om, tänka nytt och revidera skisserna utefter arbetets gång. Här är det också dags att spika den visuella formen. Handlar det om en strikt nyhetsgrafik om valet i USA eller en lättsammare infografik för företagets Facebooksida? Låt detta vägleda dig i val av färg, typsnitt och manér.
 5. Finslipa
  Korrläs och testa infografiken på helt utomstående personer. Är den logisk? Tydlig? Snygg? Ger den rätt känsla av vem som är avsändare? Rätta till där det behövs och slipa infografiken tills den glänser.
 6. Sanningens ögonblick
  Skicka ut din infografik i relevanta sociala kanaler och se vad reaktionerna blir. Likes, delningar, re-pins eller re-tweets? Feedback är alltid guld, då vet du om du har lyckats träffa rätt i ämne och uttryck.

Det här var första delen av två om infografik, som översiktligt har beskrivit processen att ta fram infografik som fungerar.
I nästa inlägg fördjupar vi oss med mer konkreta tips om hur du utformar en infografik som lyser och leder till läsning.

Vad har du för tankar och funderingar om infografik? Hur gjorde du och vad lärde du dig av det? Skriv gärna nedanför i kommentarsfälten!

Om du är ännu mer nyfiken på det här med info- och nyhetsgrafik, låt dig inspireras av exemplen från länkarna här nedanför:

http://www.noupe.com/inspiration/showcases/stunning-infographics-and-dat…

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/infographics

https://www.smashingmagazine.com/2008/01/monday-inspiration-data-visuali…

https://www.smashingmagazine.com/2008/02/award-winning-newspaper-designs/